Samferdselsprosjekter er et viktig markedsområde for ÅF Solid. Vi har bidrar med dyktige fagfolk inn i et bredt spekter av samferdselsprosjekter. Her har vi listet opp noen av våre prosjekter der våre medarbeidere har hatt spennende og utfordrende oppgaver: