I 2004 startet utbygging av ilandføringsanlegget for gass fra Ormen Lange på Nyhamna. Siden den gang har vi vært engasjert i flere utbyggingsprosjekter. Her er en oversikt over noen av prosjektene der våre dyktige medarbeidere har hatt viktige roller:

Multiconsult

Nyhamna Onshore EPCM Project Construction
Site Engineering, mengde- og kontraktsoppfølging, oppfølging betongbygg

AS Norske Shell

Ormen Lange prosjektet, Nyhamna
Byggeledelse Civil Works, HMS-ledelse

Statoil/Hydro

Ormen Lange prosjektet, Nyhamna
HMS-ledelse

Linjebygg Offshore AS

Ormen Lange prosjektet, Nyhamna
Rapportering og dokumentasjon av produksjon og produktivitet ved overflatebehandling, utarbeidelse av underlag for jobbpakker, utarbeidelse av erfaringstall.

Multiconsult

Ormen Lange prosjektet, Nyhamna
Byggeledelse for Aker Kværner, Mengde- og målebrevskontroll samt administrativ bistand for Aker Kværners Quantity & Measurement Group.