ÅF Solid Engineering AS er bygd opp på kompetanse fra energibransjen. Det siste tiåret har våre fagfolk deltatt i de største utbyggingsprosjektene på overføringsnettet for elektrisk kraft i Norge. Vår spisskompetanse har gjort oss etterspurt – spesielt på prosjekter på stamlinjenettet med de høyeste spenningsnivåene. Vi kan lede utbygging av transformatorstasjoner, stålmastlinjer og fjordspenn. Mange av våre medarbeidere har også erfaring fra prosjekter med lavere spenningsnivå i regional- og lokalnett.

 

BKK Nett AS

Modalen-Mongstad
Teknisk kontroll  2017-2019

Statkraft/Fosen Vind DA

Roan, Storheia og Hitra vindparker
Byggeledelse og HS-koordinering 2016-2020

Skagerak Energi AS

AMS – utrulling av smarte strømmålere hos sluttkunde 2015-2019
HMS-rådgiving

Smarthub AS

AMS – utrulling av smarte strømmålere hos sluttkunde 2016-2019
Byggeledelse og HMS rådgivning

Statnett SF

420 kV linje Kristiansand - Bamble - Rød/Østre korridor 2013-2014
Byggeledelse, byggekontroll, HMS-rådgivning, HMS-kontroll

SHA-rådgiver Økt transformatorkapasitet Østlandet 2013-2014

420 kV linje Ørskog – Fardal 2011-2017
Byggeledelse, byggekontroll, HMS-rådgivning, HMS-kontroll

420 kV linje Sima – Samnanger 2012-2013
Byggeledelse, byggekontroll, HMS-rådgivning, HMS-kontroll

420 kV linje Sauda – Liastølen 2011-2012
Byggeledelse, byggekontroll

420 kV linje Ofoten - Balsfjord – Hammerfest 2013-2017
Prosjektforberedelser, byggeledelse, byggekontroll og  HMS-kontroll (KU)

420 kV Kvandal transformatorstasjon 2013-2014
Byggeledelse og HMS-kontroll (KU)

420 kV Spenningsoppgradering Vestre korridor 2013-2016
Byggekontroll

420 kV Spenningsoppgradering Midt-Norge 2014-2016
Byggeledelse, byggekontroll og HMS-kontroll (KU)

420 kV Nedre Røssåga og Trofors transformatorstasjoner – ombygging 2015-2016
Byggeledelse og HMS-kontroll (KU)

420 kV Vestre korridor – Sandvatn 2015-2016
Byggekontroll

420 kV linje Balsfjord-Skaidi 2016-DD
Byggeledelse, byggekontroll og HMS-kontroll (KU)

420 kV linje Namsos-Storheia 2016-DD
Byggekontroll

420 kV linje Snilldal-Surnadal 2016-DD
Byggeledelse og byggekontroll

420 kV Nesflaten transformatorstasjon 2016-DD
Byggeledelse

420 kV Sjøkabel Indre Oslofjord 2016-DD
Byggeledelse

420 kV Ertsmyra trafo 2016-DD
HMS-kontroll (KU)

420 kV Fjotland trafo 2015-DD
Byggeledelse

Eltel Networks AS

Prosjektledelse bygging av 420 kV kraftlinjer. Utarbeidelse av tilbud på vindkraftprosjekter. Prosjektbistand for nettutbygging Telenor.

Eide Vassverk

Prosjektledelse og gjennomføring av vannforsyningsanlegg.

Agder Energi Montasje AS

Opplæring- prosjektledelse. Byggeledelse ombygging av 420 kV linjer. Utredningsarbeider HMS og kvalitet.