Helt siden oppstart i 2002 og 2004 har ÅF Solid Engineering og ÅF Solid Consult vært engasjert i store utbyggingsprosjekter. Vårt nøkkelpersonell har bred erfaring fra bransjen, og vi dekker ulike fagfelt i stor bredde. Vi er gode på å få til samhandling mellom aktørene i prosjekt, og bidrar til å holde fremdrift og å sikre kvalitet. Se noen av våre referanser her:


Næringsbygg


Sykehjem/Omsorgssenter


Borettslag


Diverse Annet