Solid Engineering AS og datterselskapet Solid Consult AS er solgt til svenske ÅF; Se pressemelding.

 

ÅF Solid Consult AS og ÅF Solid Engineering AS leverer rådgivende, tekniske og administrative ingeniørtjenester. Vi tilbyr erfarne og dyktige konsulenter innenfor en rekke fagområder og tjenester, og bidrar til at våre kunder kommer trygt i mål med sine prosjekt.

ÅF SOLID har hovedfokus på kvalitet og sikkerhet og skal være et naturlig førstevalg for våre kunder. Vi kan vise til store referanseprosjekter innen ulike bransjer der vi får brukt vår faglige sterke side, kombinert med god samhandling og en sterk løsningsvilje.

ÅF SOLID er Sellihca-, Achilles- og TransQ-sertifiserte, og vårt kvalitetssystem er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001.

ÅF Solid Engineering AS

Solid Engineering AS er energibransjens førstevalg. Våre medarbeidere har spisskompetanse innenfor kjerneoppgavene ved utbygging og forvaltning av overføringsanlegg for ren energi. Fleksible og løsningsorienterte fagfolk bidrar til at du får gjennomført ditt prosjekt.

ÅF Solid Consult AS

ÅF Solid Consult AS skal være en ledende rådgiver for bygg- og anleggsbransjen. Selskapets medarbeidere har en erfaring og kompetanse som gjør at vi kan løse enhver utfordring innenfor våre fagområder. Vår kompetanse gjør at kundene får rask og profesjonell hjelp.

ÅF SOLID skal være kundens førstevalg ved behov for assistanse innenfor våre kompetanseområder. Kort sagt: «Vi tar ansvaret for helheten og skaper trygghet for kunden!» 

 

solide_sertifisering.png