Vi har lang erfaring med prosjekt- og byggeledelse, samt andre rådgivende ingeniørtjenester opp mot olje- og gassektoren. Våre medarbeidere har høyt fokus på sikkerhet i sitt arbeid, og følger nøye opp krav til HMS. 

Ledelse av byggetekniske arbeider (management civil works)

 • Kontraktsoppfølging
 • Byggeplassledelse / site management civil work

Fremdrifts- og kvalitetsoppfølging (progress / QC) bygningsmessige arbeider (civil works)

 • Arbeidsledelse / Discipline management civil construction
 • Kvalitetskontroll / Quality control

HMS-ledelse og rådgiving (HSE-management / advisors)

 • HSE-management
 • HSE-advising
 • HSE-coaching
 • Incident-investigation
 • HSE-courseing

Gjennom solide samarbeidspartnere kan vi tilby teknisk bistand innen fagene:

 • Instrument
 • Prosess

Innenfor disse fagene igjen kan følgende tilbys:

 • Planlegging /  Planning
 • Prosjektering (bistand) / Engineering
 • Bygging (oppfølgng/kontroll) / Construction
 • Klargjøring/Idriftsettelse / Commissioning/completion                        
 • Dokumentasjon / Documentation