ÅF Solid har lang fartstid som leverandør til energibransjen og kan tilby tjenester som sikrer prosjektene riktig kvalitet og fremdrift. Vi har konsulenter med til sammen over 1000 års erfaring fra utbygging av sentralnettet for strøm i Norge!

Byggeledelse

Våre byggeledere innehar både teknisk og kontraktuell tyngde, og bidrar til å sikre at byggherren får levert det sluttproduktet som kontrakten beskriver. Ved tilstedeværelse ute på prosjektkontorene sikrer vi tett og god oppfølging av entreprenørene slik at byggherren får levert et optimalt gjennomført prosjekt.

Kvalitetskontroll

Med tung kompetanse på bygging av energiprosjekter, kan vi bidra til å sikre at betongkonstruksjoner, overføringsledninger og transformatorstasjoner gjennomføres med optimal kvalitet. Gjennom profesjonell byggekontroll sikrer vi at gjeldende prosedyrer og retningslinjer etterleves i prosjektene.

SHA

Følge opp bygge- og anleggsprosjekter med fokus på praktisk SHA-rådgiving. Følge opp planer og sikre at arbeidet i prosjektene legges opp med fokus på trygg og sikker gjennomføring. Ved tilstedeværelse ute på anleggene bidrar vi til god samhandling mellom ulike aktører i prosjektene i tråd med kravene i byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven. Koordinatorer i planleggings- og utførelsesfase.

Miljøkontroll

Faglig oppfølging av miljø- og transportplaner for å sikre at alle aktører i prosjektene har forstått og forholder seg til konsesjonsvilkår og planforutsetninger. Bidrar til å avgrense naturinngrep til det strengt nødvendige, og til at verdifulle biotoper og eventuelle arkeologiske objekter merkes og beskyttes under prosjektgjennomføring.